Producenci

Brak producentów

Dostawcy

Brak dostawców

Dane Kontaktowe

"P.W DARSTAN"
Dariusz Majcher
20-429 Lublin
ul. Orzechowskiego 20
NIP 946-103-32-55

WARSZTAT I MAGAZYN

20-613 Lublin
ul.Sowinskiego 28 /od Glinianej

  • www.darstan.pl
  • motochemialublin@o2.pl
  • pwdarstan@interia.pl
  • tel. 506 023 876
  • tel. 603 079 759
  • tel. 725 725 777
Godziny otwarcia

pon - pt: od 8.00 do 18.00
soboty:  od 8.00 do 13.00

Jesteśmy uczestnikiem Programu
darstan rzetelna firma

Polityka prywatności i plików cookies

I. Dane osobowe.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800)PW Darstan Dariusz  Majcher  20-429 Lublin ul. Orzechowskiego  20 , magazyn 20-613 Lublin ul.Sowińskiego 28  NIP 946-103-32-55

Email : mobilnylublin@o2.pl , motochemialublin@o2.pl   zwany dalej "Wykonawcą", wprowadza niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej "Polityką".

1.    Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem  mobilnylublin@o2.pl , motochemialublin@o2.pl   zwanego dalej"Portalem", musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie ich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

2.    Wszelkie dane osobowe, kotóre użytkownik Portalu, zwany w Polityce "Użytkownikiem", wprowadzi do formularza rejestracyjnego i formularzy dotyczących poszczególnych usług, korespondencji z Wykonawcą oraz inne dane osobowe zebrane przez Wykonawcę w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

§ 2

1.    Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.

2.    Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 3

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 4

1.    Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Wykonawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.

2.    Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 5

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

II. Pliki cookies.

§ 7

1.    Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

2.    Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: zapewnienia prawidłowego działania Portalu, utrzymania sesji po zalogowaniu, personalizacji, indywidualizacji usługi, analityki, zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz statystycznych.

§ 8

1.    Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2.    Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3.    Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

o    Firefox: support.mozilla.org,

o    Opera: help.opera.com,

o    Internet Explorer: support.microsoft.com,

o    Chrome: support.google.com,

o    Safari: support.apple.com.

§ 9

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

 

 

III. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 10

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

IV. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 11

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

V. Inne.

§ 12

Użytkownik ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portalu po podaniu danych wymaganych w formularzu rejestrowym. Anonimowe korzystanie z tych usług, z uwagi na ich specyfikę, nie jest możliwe.

§ 13

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

§ 14

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail ; mobilnylublin@o2.pl , motochemialublin@o2.pl   

 

Formy płatności

1.    przedpłata bezpośrednio na rachunek sklepu,

2.    przelew - płatność odroczona, na podstawie przyznanego kredytu kupieckiego,

3.    pobranie przy odbiorze towaru,

4.    gotówka w kasie przy odbiorze osobistym towaru.